<$BlogRSDUrl$>

Friday, May 05, 2006

شیراز خال رخ هفت کشور


**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ***** خداوندا نگه دار از زوالش

در روز 15 اردیبهشت ماه بار دیگر نام شیراز بر زبان جاری
میشود و نام این بزرگ شهر فرهنگی در کنار واﮊه هایی
چون طراوت ، گل ، سرزندگی ، بهار و سرانجام پایتخت
فرهنگی ایران زمین جای میگیرد

مردم شیراز اردیبهشت ماه را از آن رو گرامی می دارند و
نکو می شمرند که در این ماه ، بهار در شیراز به اوج می رسد
و شمیم گلهای بهاری کوی و برزن این شهر را پر می کند

اردیبهشت در شیراز با زاد روز شاعر سخن سرای ایران زمین
سعدی شیرازی اغاز میشود ، پایان اردیبهشت نیز با نکوداشت
نام و یاد صدرالمتالهین ، ملاصدرای شیرازی یکی دیگر از فلاسفه
شهیر ایران همراه است ، میانه این دو رخداد نیکو روز شیراز نام دارد

روز شیراز ، روز تجلی ارزشهای فرهنگی و معنوی بر دوستان
و همشهریان عزیز مبارک باد|

Friday, February 24, 2006

سکوت


**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
به رویا گفتم: خاموش! ، نگاه نکن به سوی من که خنده های پلیدت آزارم می دهد
به دریا گفتم: سکوت! ، که خروشت آرامش را از دستانم می گیرد
به عشق گفتم: فریاد! ، که گرمایت نابودم می کند
به دل گفتم: آرام!!! ، که بی قراریت منطق را ز من می گیرد
به بغضم گفتم: فرو نشین ، که اشک توانم را می گیرد
بغض و اشک و رویا و دریا و دل به او گفتند: خاموش!!! ، که دخترک دیر زمانیست یار سکوت شده است
وای بر من ، وای بر من که با سکوت و تنهایی و شک پیمان بستم
و صدای اشکها را به صدایش رجحان دادم ، وای بر من... که نه انصافی به او دارم و نه رحمی به خود
و وای بر شما که مانند منید... ، هم اغوش سکوت
|

Monday, January 30, 2006

خداوندا

در خانه فقیرانه خود
من چیزی دارم که
تو در عرش کبریایی خود نداری
که من
چون تویی دارم
تو چون خودی نداری|

Friday, January 27, 2006

از یاد رفته

**************************************************************

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد / در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله / در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد

خونش به تیغ حسرت یا رب حلال بادا / صیدی که از کمندت ازاد رفته باشد

از آه دردناکی سازم خبر دلت را / وقتی که کوه صبرم بر باد رفته باشد

رحم آر بر اسیری کز گرد دام زلفت / با صد امید واری ناشاد رفته باشد

شادم که از رقیبان دامنکشان گذشتی / گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد

پر شور از حزین است امروز کوه و صحرا / مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد

حزین لاهیجی
|

Monday, January 16, 2006

خداوندا


آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی ، تاتغییر دهم آنچه را که می توانم

و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

آمین|

Saturday, January 07, 2006

عکس خفته

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

قلب بی تابی دوباره عابر شبهای توست
موج سرگردان چشمی عاشق دریای توست
پشت رویایی ترین افکار معصومانه اش
انعکاسی از غروب خسته ی غمهای توست
لحظه لحظه می شکافد قلب این ایینه را
ان چه می بیند خطوط مبهم سیمای توست
عکس خفته! با من از فردا نمی گویی سخن
چشم های منتظر دلواپس فردای توست
مثل هر شب می روم تا مرز تاریک جنون
کاش می دیدی که این عابر همان لیلای توست

مهناز خدایاری....شیراز
|

Monday, November 28, 2005

رویای شیشه ای


*** *** *** *** *** ***

وسوسه می شوم

تند می زند نفس هایم

می پرد از خواب

رویای شیشه ای من

می ایستد

نگاهم پشت پنجره

می خواند دلم

چشمان تو

می نشیند ارام بر وسعت

گونه های من

می بردم مهتاب امشب باز هم

مرا به یاد تو

ش. صالحی|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?