<$BlogRSDUrl$>

Tuesday, October 26, 2004

باور

**** **** **** **** **** **** **** **** **** ****

تو از کویم گذر کردی
من از پرچین سبز باغ پرسیدم
که ایا ایه های عشق را دیدی تو در چشمش؟
و یا یک لحظه تردید را دیدی تو در گامش؟
بگو ایا درنگی کرد؟
و یا دستی به در کوبید؟
بگو تا باورم اید دوباره باز می اید
|

Friday, October 22, 2004

درگه یار

**** **** **** **** ****
ثواب روزه و حج قبول ان کس برد
که خاک میکده عشق را زیارت کرد

حضرت حافظ
|

Friday, October 15, 2004

رمضان , ماه خدا

***** ***** ***** ***** ***** *****

ماه رمضان هم داره از راه مي رسه با
همه خوبيهاي خاص خودش , با لطافت و صفايي
.كه توي ايام ديگه كمتر ميتوني ببيني
يه جورايي دل به خدا نزديك تر مي شه
اين ماه , ماه خود سازيه , ماه تمرينه
.تمرين صبر و تزكيه نفس
احساس خيلي خوبي دارم , فرا رسيدن اين
.ماه مبارك رو به همه تبريك ميگم
|

Thursday, October 14, 2004

كوير تنهايي

*******************************************************
اين قدم هاي سفت لرزانم , پا به پا تا كجا مرا برده است
و پس از ان تمام خويش مرا , دست در دست باد بسپرده است

ادمك هاي كاهي شهرم , مردماني هميشه مغرورند
گوييا حس مهر ورزيدن تا ابد در وجودشان مرده است
فرق عشق و هوس نمي دانند , پاپتي هاي رانده از خورشيد
تا ابد رنگ شب به خود دارند , روحشان تا هميشه افسرده است
:لحظه ها قصه هاي تكرارند , در مدار به زور زنده بمان
مهر اجبار و چرخشي ديرين روي پيشاني زمين خورده است
هر چه باران شدم و باريدم , هيچ سبزينه اي نرست و نماند
قسمتم از تمام زندگيم , يك بغل كوچه باغ پژمرده است
مي توان عشق را تماشا كرد , از افق تا افق عظيم و شگرف
گرچه روح لطيف و پاكت را كارهاي زمانه ازرده است
باز هم يك كوير تنهايي , گام هايي به سوي هر جا باد
دست تقدير بي گمان ما را در پي خويش هر كجا برده است

ف . سرايي
|

Sunday, October 10, 2004

اگر به سالي حافظ دري زند بگشاي

بيستم مهر ماه هر سال از سوي بنياد فارس شناسي به نام ياد روز

.حافظ نامگذاري شده است

خواجه شمس الدين محمد شيرازي شاعر ملي ايران متخلص به حافظ و ملقب

.به لسان الغيب در اغاز سده هشتم در شيراز زاده شد

با انكه حافظ در سرودن قصيده , مثنوي , قطعه و رباعي استاد بود

اما شهرتش بيشتر در غزل سرايي مي باشد , غزلهاي او از همه نظر اوج

غزل فارسيست . غزل حافظ مظهر خيال انگيزترين انديشه هاي ژرف

انسانيست كه در كالبد واژه هاي زيبا و روان شاعرانه , جلوه اي

يگانه و جاودانه يافته است . ديوانش نخستين بار توسط يكي از

ياران و همدرسان او به نام محمد گل اندام تدوين يافت و با كوشش

حافظ پژوهان بارها و بارها تصحيح و چاپ شده است . شهرت حافظ

مرزها را در نورديده و غزل هاي او به زبان هاي گوناگون برگردانده

شده است بسياري از بزرگان ادبيات جهان او را ستوده اند. ارامگاه

او , حافظيه , در شيراز سالهاست كه زيارتگه رندان و عاشقان جهان

است . اميد كه با همدلي همه عاشقان فرهنگ و هنر ايران زمين هر ساله

.اين روز به گونه اي بايسته پاس داشته شود|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?