<$BlogRSDUrl$>

Monday, June 27, 2005

سوگند

******************************************************
به صداقت موجها سوگند ، تو بهترین ترانه بارانی
باران من ، برای بهانه های بهار هم کمی ببار
اکنون آن همه برگ های ازاد در شیطنت باد بازیگوش
برای خویشند
با تو باید از کدامین افسانه سخن گفت
حالا آرام باش شاید بشود تفسیر خواب دریا را شنید
وآرامش هزار ساله صدف ها را فهمید
بگذار تفالی برای آن همه تردید در کتابچه عشق پیدا کنم
و به راز اطمینان آب ها پی ببرم
بگذار با آسمان تنها باشم ، ابرها مرا ببینند و باران
مرا دراغوش بگیرد
به بوسه های باران سوگند ، تو شیرین ترین لحظه های بودنی
بگذار دلتنگی اطلسی ها را بهانه کنم و طراوت این هوای بکررا بسرایم
پر بگیرم در امتداد عبور چلچله ها
به مهربانی باد سوگند ، تو زیباترین سخاوت عشقی|

Saturday, June 11, 2005

نکته ها

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
بیا به عشق و خداوند عشق شک نکنیم
بیا به پاکی پیوند عشق شک نکنیم
هزار مشکل دل با تبسمی حل شد
بیا به قدرت لبخند عشق شک نکنیم
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
دوست داشتن برتر از عشق است
عشق یک جوشش کور است وپیوندی از سر نابینایی ،
اما دوست داشتن پیوندی است خوداگاه و از روی بصیرت
روشن و زلال
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
خوشبختی ان است که تنهایی را
از افتادن به هر دامی ارزشمند تر بیابی
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ای بیخبر از سوخته و سوختنی
عشق امدنیست نه اموختنی
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
کسی که به امید شانس زنده است
سالها قبل مرده است|

Saturday, June 04, 2005

حقیقت


**** **** **** **** **** **** **** **** **** ****
دخترم
هیچ کس و هیچ چیز را در این جهان نمی توان
شایسته این یافت که دختری ناخن پای خود را
به خاطرش عریان کند
برهنگی بیماری عصر ماست ، به گمان من تن
تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو
عریان کرده است

بخشی از نامه هنرمند بزرگ چارلی چاپلین به دخترش جرالدین|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?