<$BlogRSDUrl$>

Thursday, October 20, 2005

بستر بی سامان

**** **** **** **** **** **** ****
ادمی بد یا خوب
ترک باید کند این بستر بی سامان را
و هزاران افسوس که نمی فهمیم ما
در سراپرده هر خاطر و فکر
این هنرمندی ماست که به جا می ماند
و چه ما بی هنریم|

Monday, October 17, 2005

مهربانا

با فانوس روشن یادت ، شبهای تاریک وجودم را نور باران کن
عصیان و غرور را از جانم بستان
و اندوه و پریشانی روزهای خاکستری ام را با نور ایمان جلا بخش
و مرا با تابش نگاه مهرانگیزت از وجود خاکی و بیهوده ام بستان و اسمانی کن
****************************************************
طاعاتتان مقبول درگه حق ، از همگی التماس دعا|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?