<$BlogRSDUrl$>

Monday, January 30, 2006

خداوندا

در خانه فقیرانه خود
من چیزی دارم که
تو در عرش کبریایی خود نداری
که من
چون تویی دارم
تو چون خودی نداری|

Friday, January 27, 2006

از یاد رفته

**************************************************************

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد / در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله / در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد

خونش به تیغ حسرت یا رب حلال بادا / صیدی که از کمندت ازاد رفته باشد

از آه دردناکی سازم خبر دلت را / وقتی که کوه صبرم بر باد رفته باشد

رحم آر بر اسیری کز گرد دام زلفت / با صد امید واری ناشاد رفته باشد

شادم که از رقیبان دامنکشان گذشتی / گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد

پر شور از حزین است امروز کوه و صحرا / مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد

حزین لاهیجی
|

Monday, January 16, 2006

خداوندا


آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم

شهامتی ، تاتغییر دهم آنچه را که می توانم

و دانشی که تفاوت این دو را بدانم

آمین|

Saturday, January 07, 2006

عکس خفته

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

قلب بی تابی دوباره عابر شبهای توست
موج سرگردان چشمی عاشق دریای توست
پشت رویایی ترین افکار معصومانه اش
انعکاسی از غروب خسته ی غمهای توست
لحظه لحظه می شکافد قلب این ایینه را
ان چه می بیند خطوط مبهم سیمای توست
عکس خفته! با من از فردا نمی گویی سخن
چشم های منتظر دلواپس فردای توست
مثل هر شب می روم تا مرز تاریک جنون
کاش می دیدی که این عابر همان لیلای توست

مهناز خدایاری....شیراز
|

This page is powered by Blogger. Isn't yours?